Obsah

Kategorie udělovaných cen

 

 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu  
  • uděluje Město Přelouč
    
 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za dabingové zpracování audiovizuálního díla
  • uděluje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
    
 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla
  • uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů
    
 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za celoživotní dabingovou tvorbu
  • uděluje přidružený donátor na návrh Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.
    
 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla
  • uděluje Asociace pracovníků se zvukem
    
 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za celoživotní herecké mistrovství v dabingu  
  • uděluje Herecká asociace
    
 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby
  • uděluje Město Přelouč
    
 • CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za dabingové zpracování TV seriálu
  • uděluje FITES, z.s. (s podporou donátora)
    
 • CENA DIVÁKŮ za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu
  • pod záštitou společnosti INTERGRAM, z. s.  – hlasují diváci
    
 • ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY za dětský herecký výkon v dabingu do 15 let věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“
  • garantem je Ondřej Kepka a prezidium Herecké asociace